Μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά

Top Standard Deviation

Top Median Roundtrip Time

Top Max Roundtrip Time

Top Packet Loss