Μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά

Top Median Roundtrip Time

Top Standard Deviation

Top Max Roundtrip Time

Top Packet Loss