Μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά

Top Packet Loss

Top Max Roundtrip Time

Top Median Roundtrip Time

Top Standard Deviation