Μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά

Top Max Roundtrip Time

Top Standard Deviation

Top Packet Loss

Top Median Roundtrip Time