Μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά

Top Standard Deviation

Top Max Roundtrip Time

Top Packet Loss

Top Median Roundtrip Time