Τι είναι το NOC;

Το NOC είναι ένα μηχάνημα που τρέχει Debian Linux, είναι συνδεμένο στο TWMN και τρέχει 24 ώρες, με σκοπό να ελέγχει την καλή λειτουργία του δικτύου. Στο NOC τρεχουν διάφορα services όπως ο κεντρικός DNS server, το DC Hub και διάφορα άλλα. Το NOC είναι προσβάσιμο από το ασύρματο στη διεύθυνση http://noc.twmn αλλά και από το internet στη διεύθυνση http://noc.twmn.net

Εδώ μπορείτε να δείτε εάν λειτουργεί ένας κόμβος και αν είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης, διαφορα στατιστικά. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το TWMN, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των παρακάτω sites:

Έλεγχος διαθεσιμότητας κόμβων και υπηρεσιών

Xymon [wireless] - [internet] - Έλεγχος διαθεσιμότητας κόμβων και υπηρεσιών

Smokeping [wireless] - [internet] - Γραφήματα ταχύτητας απόκρισης κόμβων (network latency grapher)

---

---

---

---